Sfântul Ioan al Crucii

«Acolo unde nu există Iubire, pune Iubire și vei găsi Iubire!»

O copilărie marcată de durere, un student oneros și, în același timp, croitor, sculptor, tâmplar, chiar pictor; el s-a distins în toate chiar și în slujba bolnavilor ca infirmier, pentru a-și câștiga pâinea; Dar, după ce și-a terminat studiile umaniste, a ales Regula Ordinului Carmeliților.
Un Spirit înnoitor, a fost condamnat pe nedrept ca un om neascultător și răzvrătit și a fost aruncat în închisoare; A căzut în dizgrație în fața aceluiași Ordin pe care l-a reformat.. perioadă foarte dureroasă pe care o îndură fără să se lamenteze, până la vârsta de 49 de ani, când a trecut la o viață mai bună..

«Într-o noapte întunecată,
cu anxietăți, în iubiri inflamate

Oh! Noroc fericit!
În întuneric și bine ascunsa!
Deja îmi stă, casa adormită!»
(Sf. Ioan al Crucii)

Aceste versuri, ale urcării spre Munte, ne invită să mergem pe drumul lui, să mergem să-L întâlnim pe Dumnezeu sau, mai degrabă, să ne regăsim în El.
Trebuie să «liniștim casa» să ne ordonăm ființa.
Tulburările interioare creează orbire, oboseală, murdărie, slăbiciune…. golindu-ne de SINE, nu pentru a rămâne goi, ci pentru a ne umple de prezența Iubirii lui Dumnezeu.
Păstrând «casa» în ordine, un om poate «ieși în noapte» pentru a se realiza în Dumnezeu.
Pentru a-L întâlni pe Dumnezeu trebuie să ai spațiu să-ți odihnești inima.
Dumnezeu nu alege furtuna, cutremurul, el alege briza blândă, pentru a se manifesta. El alege liniștea sufletului, liniștea spiritului.
Trebuie să ieșim din starea furtunoasă pentru a găsi pacea. Realitățile dureroase nu trebuie să se cuibărească în inimile noastre.
O inimă dornică să-L urmeze pe Domnul trebuie să se pregătească pentru încercare.
Sfântul Toma de Kempis spune ca Domnul are doua cai de a ne testa: noaptea tristeții și bucuria. Bucuria este, de asemenea, parte a purificării.
Este necesar să pregătim inima să meargă în întâmpinarea lui Dumnezeu ,știind cum să calibram sufletul pentru a canaliza emoțiile și, astfel, să aibă spațiu pentru a-L primi.
Când există dezordine, sufletul este slăbit… si așa , Sfântul Ioan al Crucii a zis:

«Așa cum apa care intră prin fantele unui vas rupt își pierde puterea, tot așa și sufletul împărțit în lucruri mici nu are nici o vigoare să se concentreze asupra lui Dumnezeu. este ca și cum ar fi diluat.”

«Tulburarea psihofizică

Când valorile corectitudinii și înțelegerii fraterne sunt absente, tulburarea psihofizică este inevitabilă și este sursa unei dizarmonii de neoprit.
Autodisciplina este indispensabilă dacă vreți ca armonia și înțelegerea să domnească între voi, fiecare dintre voi trebuie să proceseze instinctiv, ceea ce este necesar pentru a nu fi apăsător și pentru a preveni să devină inacceptabil sau element de fermentare al unei dinamici mentale negative.
Trebuie să vă obișnuiți să percepeți viața cu austeritate spirituală, morală și materială, ținând cont de nevoia de a o instrui pentru a o face roditoare, fericită, dar simplă și responsabilă.
Trebuie să acceptați și să învingeți încercările și să imitați să nu cadeți din nou în eroare.
Trebuie, mai presus de toate, să hrăniți pacea și tot ceea ce este util pentru o bună pregătire pentru educația Legii Universale, neglijând obiceiurile umane care produc o stază dinamică în cunoașterea superiorilor. Pace

Adoniesis
Monsummano Terme, 25 septembrie 1974
12.15 pm

Seninătate în fața furtunilor…

PACE, LUMINĂ ȘI IUBIRE
Isa Soarelui
decembrie 14, 2021